Snöball

Snöball Film har slått seg sammen med selskapet Leidar. Sammen har vi blitt en ledende fullservice leverandør av kommunikasjonstjenester.

I tillegg til film vil vi nå tilby strategisk kommunikasjon, visuelle tjenester, nettsideutvikling, medierelasjoner, digitale tjenester og sosiale medier.

Dette gir oss og deg en helt unik mulighet!

For ytterligere informasjon kan du besøke oss på: www.leidar.no

/Om Snöball

Grev Wedels Plass 4, Oslo
+(47) 97 08 00 96
www.leidar.no
mari.finnestad@leidar.com