Snöball

Sjøfartsdirektoratet

Hva ville Norge vært om det ikke var for havet? Gjennom århundrer har våre største og viktigste næringer vært sterkt knyttet til havet. Skipsfarten, fisket, verftene og oljen.
Sjøfartsdirektoratet er en viktig bidragsyter for å sikre at Norge også i fremtiden kan si at vi er en av verdens fremste sjøfartsnasjoner. Denne filmen viser på en poetisk og menneskelig nær måte, bredden og viktigheten av Sjøfartsdirektoratets arbeid.

/Om Snöball

Grev Wedels Plass 4, Oslo
+(47) 97 08 00 96
www.leidar.no
mari.finnestad@leidar.com