Snöball

Unge tanker om arbeidslivet

Mange unge med funksjonsnedsettelser vegrer seg for å informere om det når de søker jobb, fordi personer med funksjonsnedsettelser sjeldnere blir kalt inn til jobbintervju, selv med bedre kvalifikasjoner. Denne filmen viser tre ressursterke kvinner som deler sine erfaringer med arbeidslivet.
Filmen er laget for Unge funksjonshemmede og skal bidra til at flere får delta i arbeidslivet.

/Om Snöball

Grev Wedels Plass 4, Oslo
+(47) 97 08 00 96
www.leidar.no
mari.finnestad@leidar.com