Snöball

Se hvem jeg er

Andri (11), Ragnhild (12) og Caroline (19) er tre helt forskjellige personer og lever helt ulike liv, men de har én ting felles ­– de har alle en sterk grad av cerebral parese. I «Se hvem jeg er» får du et lite innblikk i deres liv, du får møte foreldrene som forteller hvordan det var å få et barn med CP og hvordan de organiserer en hverdag full av utfordringer, men også masse glede.

Filmen er laget for å opplyse og berolige foreldre til barn med CP, GMFCS nivå IV og V, men den passer også for alle som gjerne vil lære mer om CP.

Laget for CP-foreningen med støtte fra Helsedirektoratet.

/Om Snöball

Grev Wedels Plass 4, Oslo
+(47) 97 08 00 96
www.leidar.no
mari.finnestad@leidar.com