Snöball

Samkjøring

Hvorfor kjøre alene når du kan være miljøvennlig med bilen full av naboer? Dette er en av fire reklamefilmer som Snøball Film har laget for Bypakke Nedre Glomma, som del av målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange i Sarpsborg og Fredrikstad.

/Om Snöball

Grev Wedels Plass 4, Oslo
+(47) 97 08 00 96
www.leidar.no
mari.finnestad@leidar.com