Snöball

Det er DU som bestemmer

Barn har rett til privatliv og personvern, og til å si sin mening. Denne filmen er laget av Snøball Film på oppdrag fra Dubestemmer.no.

/Om Snöball

Grev Wedels Plass 4, Oslo
+(47) 97 08 00 96
www.leidar.no
mari.finnestad@leidar.com