Snöball

Climate Change 2013

Dette er én av fire filmer som Snöball Film har laget for FNs klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), basert på den femte hovedrapporten, AR5 2014. IPCCs rapporter utgjør det viktigste vitenskapelige grunnlaget for politiske beslutninger i forhold til klimakonvensjonen, og målet med filmene var å formidle det komplekse budskapet i rapporten på en enkel og engasjerende måte.

/Om Snöball

Grev Wedels Plass 4, Oslo
+(47) 97 08 00 96
www.leidar.no
mari.finnestad@leidar.com