Snöball

Sikkerhetskopien

I løpet av de siste 30 årene har vi mistet flere hundretusen plantesorter, men nå er over 780 000 sorter av verdens matplanter sikret i frøhvelvet på Svalbard. Denne filmen forklarer hvorfor hvelvet er svært viktig for fremtiden og at 1 250 000 andre sorter planter fortsatt trenger vern.

Filmen er laget i samarbeid med Naturfagsenteret, Norsk Genressurssenter, Utviklingsfondet, Svalbard Museum og Fritdtjof Nansens Institutt, med støtte fra Svalbards Miljøvernfond

/Om Snöball

Grev Wedels Plass 4, Oslo
+(47) 97 08 00 96
www.leidar.no
mari.finnestad@leidar.com