Snöball

Historien om Tim

Oslo kommune må bli mer effektive i årene som kommer, for å demme opp større oppdragsmengde på grunn av tilflytting og redusert andel skattebetalere, på grunn av flere pensjonister og økt levealder. Et av tiltakene er å digitalisere, slik at man kan effektivisere og forenkle prosesser, men ordet “digitalisering” kan virke fremmed og mange frykter for hva det vil bety for dem.
Snøball Film har derfor laget en naivistisk animasjon som søker å ufarliggjøre budskapet og ønske fremtiden velkommen, da det i sum er et gode for oss alle. Se hvordan fremtidens utopi kan bli virkelighet!

/Om Snöball

Grev Wedels Plass 4, Oslo
+(47) 97 08 00 96
www.leidar.no
mari.finnestad@leidar.com