Snöball

Snöball har spesialisert seg på formidling av kunnskap gjennom film. En fellesnevner for alle våre produksjoner er at de som har sett filmene skal ha lært noe nytt.