Snöball

Sjøfartsdirektoratet

Historien om Tim

 • Kunde Oslo Kommune

Fuck Fossils – En fremtid du ikke vil ha

Pårørendekommunikasjon

 • Kunde Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Se hvem jeg er

 • Kunde CP-foreningen

Pårørendefølelser

 • Kunde Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Norsk Romsenter

Realfag i barnehagen

 • Kunde Matematikksenteret, Naturfagsenteret

Vannforskriften

 • Kunde Miljødirektoratet

Du bestemmer!

 • Kunde IKT-senteret

Norge i verden – forbruk

Forsker? Wow!

Jobbintervju

 • Kunde Utdanningsdirektoratet

Hva er kunnskapsfilm?

Trafikksystem

 • Kunde Bypakke nedre Glomma

Samkjøring

 • Kunde Bypakke nedre Glomma

Bussreise

 • Kunde Bypakke nedre Glomma

Lavutslippsamfunnet

 • Kunde Miljødirektoratet

Lommetyven

 • Kunde Politiet

Geilomo barnesykehus

 • Kunde Astma- og allergiforbundet

Interiørarkitektur

 • Kunde Kreo

Snöball film har produsert denne fine presentasjonsfilmen for Kreo interiørarkitektur. (kreo.no)

Radio Frihet

 • Kunde UDI

En film om kjønn og kjærlighet som skal gi økt forståelse for hva det innebærer å være homofil, lesbisk, bifil eller transeperson i Norge i dag. Den er bygget opp som et radioprogram med skuespiller Anitha Asbjørnsen og Buzhan Baban som programledere. Filmen er et ledd i UDIs informasjonsprogram overfor asylsøkere.

Unge tanker om arbeidsliv

 • Kunde Unge Funksjonshemmede

Filmen viser hvordan vi kan bryte barrierer og skape et mer inkluderende arbeidsliv for unge med funksjonsnedsettelser. Vi følger tre unge kvinner med en funksjonsnedsettelse, og deres vei mot å få seg en jobb.

Ordnett

 • Kunde Kunnskapsforlaget

Ordnett er en språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til en rekke digitale ordbøker. Denne filmen gir deg en enkel innføring i tjenestens muligheter.

Apati og Depresjon

 • Kunde Nasjonalforeningen for folkehelsen

Gode øyeblikk, nærhet og følelse av mestring kan utgjøre den store forskjellen om en dag blir god eller dårlig for personer med demenssykdom. Det er lettere å få igang den som er syk hvis man inviterer dem inn i et minne, og denne filmen viser hvordan sang og sanselige opplevelser blir igangsettende elementer for å få en som er apatisk og deprimert opp om morgenen.

Å leve er å elske

 • Kunde Ekstrastiftelsen

Fra 80 tallshus til passivhus

 • Kunde Husbanken

Serien består av 8 filmer som tar for seg energioppgradering av eksisterende og fremtidige boliger.  Serien er lagd i samarbeid med Husbanken, ZEB, Lavenergiprogrammet og Enova. Filmene er vist på Aftenposten TV.

Se alle på Vimeo

Bli med inn i øyet

 • Kunde Norges Blindeforbund
Filmserien «Bli med inn i øyet» består av 8 korte filmer. Filmene beskriver hvordan det friske øyet fungerer og hvordan ulike former for synshemning påvirker synsevnen vår.
Serien er produsert med støtte fra Extra-stiftelsen.

Bilens Kretsløp

 • Kunde Gjenvinningsskolen 2.0

Se hva jeg kan

 • Kunde CP-foreningen

Mellomstasjonen, utstilling

 • Kunde Nasjonalmuseet

Stay on

Klimatoppmøte

 • Kunde Tekna

Klimatoppmøte i skolen er et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs. Denne filmen brukes som en innføring om klimaendringer og klimaforhandlinger før elevene starter rollespillet.

Se rollespillet på klimamote.no

Advokat.no

 • Kunde Osloadvokatene AS

Varsleren

 • Kunde Finansmarkedsfondet

Dette er en av tre filmer om korrupsjon. Filmene er laget i samarbeid med Aftenposten, Advokatfirmaet Selmer DA, NTNU, Norges Kommunerevisorforbund og Norske Interne Rvisorers Forening. Serien er finanseriert med støtte av Finansmarkedsfondet

Klimaendringer 2014

 • Kunde FNs klimapanel

Snöball lager de offisielle filmene til FNs klimapanel sin femte hovedbudskapet. Dette er film nr 2 som handler om virkninger, tilpasninger og sårbarhet.  Filmen er laget for myndigheter, allmennheten og presse.

Demens

 • Kunde Nasjonalforeningen for folkehelsen

Denne filmen handler om det å bryte den sosiale isolasjonen mange personer med demens ofte opplever. Sosial kontakt er viktig for både den som har sykdommen og for de pårørende.

Filmen er en del av en serie på 8 filmer.

 

Hva husker du best fra livet?

 • Kunde Mental Helse

Pappa

 • Kunde Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kjønnsrollene i Norge har forandret seg mye i løpet av de siste tiårene. En av de store endringene er at menn er blitt mer aktive foreldre og tilbringer mer tid sammen med barna sine. I denne filmen møter vi en familie der pappa er hjemmeværende, og vi opplever pappaen gjennom sønnen Marius sine øyne.

Dette er en av fire filmer om likestilling.

Den store energiutfordringen

 • Kunde ENOVA

Dette er en av fem filmer vi har laget til det digitale læringsverktøyet Enovasenergiutfordring.no.

Energiutfordringen er laget av  Enova for 5.-7. trinn i grunnskolen. Gjennom verktøyet vil elevene få grunnleggende kunnskap om energi, energibruk og dagens utfordringer i klimaspørsmål. Undervisningen er laget med fokus på refleksjon, kritisk tenkning og løsninger for fremtiden.

Undervisningsprogrammet er delt inn i fire oppdrag: kjedereaksjonen, energikilder, energibruk og klimareisen. Hvert oppdrag inneholder konkrete oppgaver og et spesialoppdrag.

Smarte klær

 • Kunde Utdanningsdirektoratet

I prosjektet Safe@sea samarbeider SINTEF med Helly Hansen, Sisyfos og flere andre aktører om å lage arbeidsklær for fiskere. Klærne skal ha innebygd elektronikk med nødstopp og alarmknapp som varsler hvis fiskere faller over bord, tekstilene er smussavvisende og selvreparerende og klærne skal ha innebygd liv-vest som gir oppdrift. Vi viser hvordan prosjektet er organisert og finansiert, hvordan teknologien fungerer og veien fra ide til kommersielt produkt.

Filmen er en del av serien SMART som handler om spennende realfaglige teknologi og forskningsprosjekter.

Norsk

 • Kunde Nordisk Ministerråd

Sammenlignet med Danmark og Sverige har dialektbruk i Norge en sterk stilling. I filmen forteller Amie om dialektmangfoldet og om bakgrunnen for at det finnes to skriftlige varianter av norsk, bokmål og nynorsk.

Filmen er en del av serien Nordiske språk.

Domus media

 • Kunde Statsbygg

Dette er en oppsummering av  Statsbyggs rehabilitering av sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo.

Engineering the future

 • Kunde Aker Solution

Visningsfilm til Aker Solutions` besøkssenter. Filmen gir en innføring om oljebransjen og viser ingeniøren som idéskaper og kreative problemløser. Filmen skal skape interesse for bransjen og bidra til å øke rekruttering til realfaglige yrker og utdannelser.

Norge – verdens fremste sjømatnasjon

 • Kunde Utdanningsdirektoratet

Filmen tar for seg Norges forutsetninger som sjømatprodusent, verdien av sjømatproduksjonen i Norge, globaliseringen av sjømatbransjen, betydningen av forsknings- og utviklingsarbeid, nye produkter fra bioprospektering og sjømatfaget som en framtidsrettet bransje.

Dette er en av 10 filmer som er laget for Vg3 sjømatproduksjon og Vg3 sjømathandlerfaget.

Vafler og saft

 • Kunde Idébanken – inkluderende arbeidsliv

Økt etterspørsel, stress og press på medarbeiderne medfører sykefravær i den lille vaffel-bedriften i gata. Hva gjør de for å løse problemene? Dette er en fiksjonsfilm som illustrere intensjonene om sykefravær i avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Sikkerhetskopien

 • Kunde Norsk Genressurssenter, Svalbard Museum, Fridtjof Nansens Institutt, Naturfagsenteret, Utviklingsfondet

En film om Svalbard Globale Frøhvelv som forteller hvorfor Svalbard er det optimale stedet for lagring av frø og hvordan frøhvelvet bidrar til å bevare det genetiske mangfoldet i verdens matplanter. Filmen består av opptak fra frøhvelvet på Svalbard og innsamling av frø i Kenya.

Microfinance school

 • Kunde Strømmestiftelsen og Finansmarkedsfondet

Seks dokumentariske filmer som viser hvordan fattige i Bolivia, Mali, Uganda og Bangladesh prøver å få et bedre liv gjennom mikrofinans. Serien er laget på engelsk.

Matematikk, kunst og digitale verktøy

 • Kunde Matematikksenteret

Filmen beskriver en prosjekt om om matematikk, kunst og digitale verktøy som er utviklet av Matematikksenteret i samarbeid med Berg barnehage i Trondheim. Prosjektet er aktuelt i forhold til området “Antall, rom og form” i Rammeplan for barnehagen.

Hagelupiner

 • Kunde Landbruks- og matdepartementet

Hagelupiner er en fremmed art i Norge som truer det biologiske mangfoldet. Arten har stor utbredelse i Norge og finnes i alle landets fylker. Lupiner har små rotknoller med nitrogenbindene bakterier. Bakteriene tar nitrogen direkte fra lufta og lager gjødsel (ammoniakk eller nitrat) som lupinene kan nyttegjøre seg. Dette gir lupinene et stort konkurransefortrinn og gjør at den lett kan vokse i næringsfattig jord. Lupiner vokser derfor ofte i veikanter hvor den konkurrerer ut arter som prestekrage, blåklokke, dragehode og klåved.  Dette er spesielt problematisk for klåved og dragehode som begge er utrydningstruede. Statens Vegvesen har en handlingsplan for fremmede arter og arbeider bevisst med å hindre spredning av lupiner i veikanter.

Dette er den første filmen i en serie om Svartelistede arter. Totalt er det påvist 2320 fremmede arter i Norge. 1314 av disse er risikovurdert og 217 arter er vurdert til å utgjøre en svært høy eller en høy økologisk risiko. Disse er listet i Norsk svarteliste 2012. Vi kan si at svartelista er en oversikt over fremmede arter som utgjør en risiko for det biologiske mangfoldet i Norge.

Du bestemmer

 • Kunde IKT-senteret

Personvern er en grunnleggende rettighet. I denne filmen får du en introduksjon til hva personvern er, og hvorfor det er viktig å ta vare på sitt eget og andres personvern.