Snöball

Snöball film er et produksjonsselskap som har spesialisert seg på formidling av kunnskap gjennom nettbaserte filmer. En fellesnevner for våre filmer er at de har et samfunnsnyttig innhold. Hvert år lager vi over 100 filmer for bedrifter, offentlige etater, forskningsinstitusjoner, organisasjoner og skole. Se kunnskapsfilm.no får våre filmer for skolesektoren.