Snöball

Snöball film er et produksjonsselskap som har spesialisert seg på formidling av kunnskap gjennom nettbaserte filmer. En fellesnevner for våre filmer er at de har et samfunnsnyttig innhold. Hvert år lager vi mellom 200-300 filmer for bedrifter, offentlige etater, forskningsinstitusjoner, organisasjoner og skole.