Snöball

Noen av de som har vist oss tillit: snoball_logos_org_tillit Andre samarbeidspartnere:

 • Klima- miljødepartementet
 • Miljødirektoratet
 • CICERO klimaforskning
 • IPCC
 • ENOVA
 • Tekna
 • Statens Vegvesen
 • Artsdatabanken
 • Bioteknologinemnda
 • Statkraft
 • Retursamarbeidet LOOP
 • Norsk polarinstitutt
 • Strømmestiftelsen
 • Norad
 • Finansmarkedsfondet
 • Helsedirektoratet
 • Seks og samfunn
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Norsk romsenter
 • Kystverket
 • Bjerknessenteret
 • Havforskningsinsituttet
 • SINTEF
 • Svalbard Museum
 • Landbruk- og matdepartementet
 • Norsk Genressurssenter
 • Fridtjof Nansens institutt
 • Utviklingsfondet
 • Nasjonalforeningen for folkehelse
 • Svalbard Miljøvernfond
 • Utdanningsdirektoratet
 • Norges forskningsråd
 • Naturfagsenteret
 • Matematikksenteret
 • NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)
 • Lesesenteret
 • Skrivesenteret
 • Fremmedspråksenteret
 • Nynorsksenteret
 • Kunst- og kultursenteret
 • Senter for IKT i cheap nba jerseys utdanningen
 • FUG Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Dansklærerforeningen
 • Svensklärarföreningen
 • Landslaget for norskundervisning
 • Nordisk Ministerråd
 • Statsbygg
 • Yara
 • NAV
 • Idébanken
 • Akers Solution
 • Nedre Gausen kompetansesenter
 • Utlendigedirektoratet
 • DIFI
 • Operasjons dagsverk
 • Unge funksjonshemmede
 • ISAAC