Snöball

Snøball dekker internt alle fagfunksjoner som produsent, produksjonsledelse, regi, foto, klipp, grafisk design og animasjon. I tillegg har vi har sterk pedagogisk kompetanse i alle ledd av produksjonen. Det gir deg både fleksibilitet og trygghet i leveransen. Hvert år produserer vi over 100 filmer for bedrifter, skole, offentlige etater, forskningsinstitusjoner og organisasjoner. Snøball leverer innenfor de fleste sjangre og virkemidler, som fiksjon, dokumentar, reportasje og animasjon. Avhengig av idé og formål. Vi utvikler også pedagogiske ressurser når det er nødvendig. Noen av de som har vist oss tillit: snoball_logos_org_tillit Andre samarbeidspartnere:

 • Klima- miljødepartementet
 • Miljødirektoratet
 • CICERO klimaforskning
 • IPCC
 • ENOVA
 • Tekna
 • Statens Vegvesen
 • Artsdatabanken
 • Bioteknologinemnda
 • Statkraft
 • Retursamarbeidet LOOP
 • Norsk polarinstitutt
 • Strømmestiftelsen
 • Norad
 • Finansmarkedsfondet
 • Helsedirektoratet
 • Seks og samfunn
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Norsk romsenter
 • Kystverket
 • Bjerknessenteret
 • Havforskningsinsituttet
 • SINTEF
 • Svalbard Museum
 • Landbruk- og matdepartementet
 • Norsk Genressurssenter
 • Fridtjof Nansens institutt
 • Utviklingsfondet
 • Nasjonalforeningen for folkehelse
 • Svalbard Miljøvernfond
 • Utdanningsdirektoratet
 • Norges forskningsråd
 • Naturfagsenteret
 • Matematikksenteret
 • NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)
 • Lesesenteret
 • Skrivesenteret
 • Fremmedspråksenteret
 • Nynorsksenteret
 • Kunst- og kultursenteret
 • Senter for IKT i cheap nba jerseys utdanningen
 • FUG Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Dansklærerforeningen
 • Svensklärarföreningen
 • Landslaget for norskundervisning
 • Nordisk Ministerråd
 • Statsbygg
 • Yara
 • NAV
 • Idébanken
 • Akers Solution
 • Nedre Gausen kompetansesenter
 • Utlendigedirektoratet
 • DIFI
 • Operasjons dagsverk
 • Unge funksjonshemmede
 • ISAAC